Fackförbunden organiserar i hela Sverige och i alla samhällsskikt

Fackförbunden är en stor rörelse med många organisationer som finns representerade i hela landet. Fackförbunden är oftast uppdelade efter arbetsområden och även efter utbildningsnivå.

Generellt är fackföreningsrörelsen störst bland låginkomsttagarna där gymnasieutbildning är den vanligaste utbildningsnivån för medlemmarna. I mittensektionen finns tjänstemännen och liknande utbildningar som oftast ligger på cirka två-tre års högskolestudier.

I den övre delen av fackförbunden ligger de som har medlemmar med akademisk utbildning så som läkare, advokater, tandläkare med flera. Många fackförbund är väldigt stora men det finns även mindre förbund som representerar sina medlemmar på precis samma sätt som de större fackförbunden.

Vissa yrkesgrupper har helt specifika fackförbund och häribland finns bland annat journalister, metallarbetare, skådespelare, byggnadsarbetare och ytterligare några. Det går även bra att gå med i ett fackförbund som representerar många olika yrkesgrupper men som alla håller sig inom samma bransch, till exempel läkemedelsbranschen, medieindustrin och andra områden.

För att få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap i facket är det rekommenderat att ansluta sig till den organisation som på bästa sätt kan representera det specifika yrkesområde som arbetstagaren tillhör. Ett fackligt medlemskap är oftast förknippat med en månadsavgift och denna avgift kan variera mellan de olika förbunden.